Публикации

Бакопа – билката срещу деменция

бакопа

бакопаСпоред статистиката близо 4 милиона души в САЩ страдат от деменция в наши дни, като се очаква техния брой да нарасне драматично в следващите две десетилетия. В Европа ситуацията не е много по-различна.

Лекарите продължават да се борят за откриването на нови методи за лечение на Болестта на Алцхаймер и други форми на деменция. Това означава – да се разработят лекарства за усилване на паметта и когнитивна функция при възрастните хора.

Може ли една обикновена билка, която расте от земята, да се окаже онова, което големите фармацевтични компании са търсили в продължение на десетки години? Понякога билките имат действие, което не може да бъде напълно разгадано, защото съставните им вещества действат синергично, т.е усилват взаимно своето действие, за да лекуват. Една от тези билки се нарича Бакопа (Bacopa monnieri) и е била използвана в продължение на хилядолетия за подобряване на паметта и познавателната функция.

Бакопа подобрява паметта, задържането на вниманието и познавателния процес при възрастни:

Учени от Тайландския университет в Кан Каон са провели проучване върху 60 възрастни пациенти на средна възраст 63 години. Изследователите са давали на възрастните билката Бакопа или плацебо лекарство на произволен принцип в продължение на три месеца.

Преди и след периода на експеримента, изследователите са тествали показатели като: точността на паметта на пациента, способността за задържане на вниманието, скоростта на обработка на постъпващата информацията (познавателната способност) и реакционното време. Те също така измерват техните мозъчно-клетъчни холинергични функции, които са свързани със скоростта на реакция на неврона.

Групата, третирана с билкови лекарства, получавала по 300 или 500 милиграма екстракт от Bacopa monnieri.

При тази група (за разлика от другата, на която е давано плацебо лекарство) е отчетено значително подобрение в когнитивната функция, включително повишена памет, по-голяма концентрация и по-добри реакционни времена. Учените също установяват, че Бакопа променя холинергичната активност.

бакопа

Бакопа повишава способността за „извикването на думи от паметта” при възрастни:

При друго изследване, проведено през 2008г. в Националния институт по естествена медицина в Портланд на 54 възрастни мъже и жени на средна възраст 73 години бил даван стандартизиран екстракт от Бакопа (300мг дневно) или плацебо лекарство на произволен принцип в продължение на 3 месеца. При пациентите, на които била давана Бакопа е било отчетено следното: повишена е способността за „извикването на думи от паметта”; намаляване чувството на тревожност; понижение на сърдечния пулс; подобряване на когнитивната функция. Учените заключават:

„Това изследване показва, че Бакопа притежава потенциал за безопасно подобряване на познавателната функция при възрастни хора…”

Бакопа подобрява пространствената памет и ориентацията при възрастни:

През 2008г. в Института за мозъчни изследвания в Суинбърн учени установяват, че Бакопа значително подобрява пространствената памет. Проведените тестове с възрастни хора, обхващат показатели като: време за реакция; подреждане на номера; разпознаване на образи и картини; пространствено и цифрово действие на паметта. Изследователите стигат до извода, че бързата обработка на визуална информация е била подобрена при доброволците, приемащи екстракт от Бакопа.

Подобни публикации